Allmänna Villkor

KeepItSafe Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor, och eventuellt tillhörande bilaga, regulerar de villkor som Kunden ställs under när denne använder sig av KIS hemsida, när man loggar in, beställer eller tar tjänsten från KIS i användning.

Ladda hem Allmänna villkor